Uyghurlarning Ejdatliri Büyük Yawchilar Heqqide

 

1488301_336423489832677_879756147_n

Çin tarihlerine göre Yüeçiler, Batı Türkistan’a gelişlerinden bir asır sonra Afganistan ve Hindistan’a giderek Kuşan devletini kurdu. Fakat Çinliler onları yine eskisi gibi “Büyük Yüeçiler” olarak adlandırmayı sürdürdü. Çünkü Çinliler batıya göç etmeyip Tibet’in kuzey dağlarında, Kansu’da kalan Yüeçilere “Küçük Yüeçiler” ismini vermekteydi. Bunlar hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 121 tarihine aittir. Buradan onların M.Ö. 130 tarihindeki yenilgi üzerine her hangi bir sebeple Vusunların önünden kaçmayıp onların hakimiyetinde yaşamayı kabul eden Yüeçiler olduğu anlaşılmaktadır.
Yüeçi’lerin etnik köken itibariyle Türk olduğu kanaati yaygındır. Bu konuda en ihtiyatlı davrananlardan biri olan Eberhard M.Ö. 2 asırla ilgili ellerinde yeterli malzeme olmayışını sebep göstererek onların Hind-Avrupalar ile Türkler arasında orta bir yerlerinin bulunduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte o, Yüeçilerin Türk olma ihtimallerinin hiç de zayıf bulunmadığını, Hind-Avrupa dili ve kısmen medeniyetini daha sonraları benimsemiş olabileceğini belirtmektedir. Eberhard, kullandıkları dil açısından onların Hind-Avrupa halklarından olduklarını kaydetmektedir. Fakat bir taraftan da antropoloji ve medeniyet bakımından Türk halklarından belirgin hiçbir farkları yönlerinin bulunmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca Eberhard Yüeçilerin başında bulunduğu K’ang-chü devletinden bahsederken onun isminin aslı Känygäres veya Kanger türünden eski bir Türkçe söz olduğunu belirtmektedir. Bu da Eberhard’ın, Yüeçilerin aslının Türk olduğu yönündeki kanaatinin ağır bastığına işaret etmektedir. Ayrıca Yüeçilerin mensubu ihtimali bulunan İndo-germen ve Türk dilleri arasındaki akrabalığın inkar edilemeyeceğini belirtmektedir. Bundan dolayı Doğu Türkstan/Uyghuristan İndo-germenleri/Uyghurlar ile oradaki Türk kavimleri arasındaki benzerliklerin temellerinin çok derinlere dayandığını vurgulamaktadır. Ayrıca Yüeçilerin, Göktürk devletinin hakim tebaasından olması, bizi onların Türk olduğu kanaatine sevk etmektedir.
Ebhart’ın öğrencisi olan Ögel de yaptığı araştırmada (http://bit.ly/1dyleKk ) bu konuyu hocası gibi açık bırakmış ve Yüeçilerin hangi kavme ait oldukları konusunda bir fikir beyan etmemektedir. Bununla birlikte Türk kavimlerinin ataları olarak kabul ettiği Hunlarla Yüeçilerin akraba olduğunu açıklamaktadır. Bu durum onun, Yüeçilerin Hunlar gibi Türklerin atalarından olduğu görüşüne eğilimli bulunduğunu göstermektedir.
Brockelman ise Yüeçilerden geldiği bilinen Buhârâ yöneticilerinin Türk olduğunu belirtmektedir.

Dr. Hasan Kurt’un
“Orta Asya’nın Etnik ve Kültürel Kimliğinde Türk’lerin Rolü” Makalesinden

Click to access 14063.pdf

About Republic Of Uyghuristan
Official Website of Uyghuristan Republic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: