Ular Üchün Ular Boldum

Ularning muhabbetlishishi, ewlat qaldurushishi, tughulushishi, külüshishi, Yighlishishi, öltürülishishi we öltürüshishi méni meptun qilip turidu!
Kökke taqashqan choqilar guwa bolsunki, ularni özümdinmu bekrek söyimen!
Ularni bu tügimes qarangghuluqta bezide ularning arisida yürüp, bezide ulardin yiraq, pinhan we hawaliq yerlerde olturup söydüm.Ularni yighlatqanlarni düshmen tuttum, ularni küldürgenler bilen qérindashliq ornattim!
Ular üchün yette qétim tughuldum!
Ular üchün yette qétim öldüm!
Ular üchün yette deryadin öttüm!
Ular üchün yette dawandin ashtim!
Ular üchün yette qétim köydüm!
Ular üchün yette qétim kül boldum!
Ular üchün yette qétim soruldum!
Ularni bezide yoshurun, bezide ashkara söyüp kéliwatimen.Ularning otida köydüm, ularning süyide aqtim, ularning rohida shadlinip we ularning jismida azaplandim.Men üchün shunche qéyin bolsimu ular üchün hemmidin waz kéchip ular boldum.Ularni bashqilar xarlimisun, aldimisun we buzek qilmisun dep oylap, ular bilen qiyametkiche yashashni qarar qildim!

———-Heqiqet Nuri

*****
07.12.14 Gérmaniye 

About The Eastturkestan Government in Exile
The Official Website of Eastturkestan Government in Exile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: