DOĞU TÜRKİSTAN SORUNU ALMAN PARLAMENTOSUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
İşgalcı Çin’in Doğu Türkistan’daki baskı,zulum,ırkı ayrımcılık ve etnik soykırım uygulamaları, insan hakları ihlalleri ile Uygur sığınmacıların güncel meseleleri Almanya’nın Bremen Eyalet Parlamentosu’nda gündeme getirilip görüşülecek,
Trt.Uygurca internet Sitesinde yer alan habere göre,Uygur Türklerinin durumu ile ilgili olarak Bremen Eyalet Parlamentosu’nda genel görüşme  önergesi , Bremen Eyaleti’nde Koalisyon ortağı de olan Yeşiller Partisi’nin Türk asıllı üyesi Mustafa Kemal Öztürk ve arkadaşları tarafından hazırlandığı açıklandı.
Önergenin hazırlanmasında öncülük eden Yeşiller Partisi Üyesi M.Kemal Öztürk hazırladıkları önerge ile ilgili olarak Bremen Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında  açıklamalarda bulundu.

Hükümet ortağı de olan Yeşiller Partisi Milletvekili Öztürk konuşmasında,Çin’in bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni askeri güç kullanarak yıkarak işgal ettiğini belirterek şöyle devam etti, ” Çin yönetimi Uygur bölgesi’nde müslüman Uygur Türklerine karşı ağır insan hakları ihlalleri yapmaktadır.Müslüman Uygur Türkü sığınmacıların uluslar arası toplum nezdindeki genel durumu ve karşılaştığı muamele de son derece kötüdür.Uygur Türkleri ayrımcılığa maruz kalmakta ve uluslar arası yasalaraın sığınmacılara tanıdığı haklardan yeterince yararlandırılmamaktadır.  Bu durum ise, eşitlik, adalet ve insan hakları anlayışına tamamen aykırı bir tutumdur. “dedi.
Milletvekili Öztürk diaspora’da yaşayan Uygur Türklerinin ve onların kurdukları Sivil Toplum Kuruluşlarının ülkelerindeki Çin baskı ve zulmü ile insan hakları ihlallerini uluslar arası topluma duyurmak ve onların ilgi ve yardımlarını sağlamak için sık sık imdat çığlıkları ve canhıraş nidalar ile  dile getiren gösteriler tertip ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü,” Uygur Türkü Kardeşlerimizin bütün bu kamu oyunu uyarıcı ve destek talep edici faaliyet ve eylemleri yeterli derecede  maalesef akis bulmamaktadır. Ben Türk asıllı bir Alman Parlameenteri olarak, bu nedenlerden dolayı, Uygur Kardeşlerimizin bu dramatik durumunu Bremen eyalet Parlamentosu’na getirmeye karar vermiş bulunmaktayım.Uygur Türklerinin ülkelerindeki insan hakları ihlalleri ile Sığınmacı Uygurların Almanya başta diğer AB.ülkelerindeki son durumunu bir kez daha gündeme taşımak  suretiyle,siyasetçilerin ve kamu oyuinun bilgisine sunmak amacı ile bir araştırma önergesi hazırlamış bulunuyoruz.Hazırladığımız bu önerge kaolisyon ortağımız Sosyal Demokrat Partisi yetkililerine de imzalamaları için sunulmuştur.Koalisyon Ortağımız SDP tarafından imzalandıktan sonra ,önergemizi Parlamento’ya sunacağız.Uygur Türklerinin son durumu Eyalet Parlamentosu’nda geniş şekilde ele alınacaktır.Hazırlanacak Parlamento raporu diğer Eyalet ve Federal Parlamento’ya  de sunulacak ve Uygur Kardeşlerimizin genel durumunun ülkemiz ve AB,ülkeleri genelinde bir kez daha ciddi olarak ele alınmasını sağlayacağız.”şeklinde konuştu.

http://www.uyghurnet.org/23603/

About The Eastturkestan Government in Exile
The Official Website of Eastturkestan Government in Exile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: