ÇİNİN TÜRKİSTAN VE TÜRK KİMLİĞİNE BAKIŞI !

ÇİNİN TÜRKİSTAN VE TÜRK KİMLİĞİNE BAKIŞI !
Harita-ET-ex.ka.fin.inC.
Çin Halk cumhuriyeti, Kantonca ve Mandarince konuşanlar birbirlerini anlayamıyorlar ancak Çince yazışabiliyorlar. Bu farklılığı Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesiyle, Türkiye Türkçesi farkı gibi hayal etmeyin. Zorlarsanız, biraz dikkat ederseniz bu Türk lehçeleri anlayabiliyorsunuz. buna rağmen Çinliler, Kanton ve mandarince konuşan Çinlileri tek millet çinli olarak kabul ederken, Birbirlerini anlayan, Kazak, Özbek, Uygur Türk lehçelerini konuşan Türkleri ayrı millet olarak kabul ederler.
Doğu Türkistanı işgal altında tutan ve bu kadım Türk yurdunun adını Sinkiang olarak değiştiren Çin 1955’de Sinkiang Uygur Otonom Bölgesi oluşturulmakla birlikte bölge, Moğol, Kırgız, Kazak ve Hui alt otonom bölgelerine ayrılmıştır.
Aslında bu olay Sovyet Rusya’nın Batı Türkistan’da yaptığı gibi, bölge Türk ve Türkistan tabirleri içermeyecek şekilde ve olası bir bağımsızlık hareketini engelleyebilmek için Çin tarafından Doğu Türkistanda uygulanan bir yöntemdir.
Doğu Türkistan’ın alt otonom bölgelere ayrılarak yönetilmesi haricinde, bölgede yaşayan Türkleri farklı milletlerden oluşan gruplarmış gibi ifade etme politikası, komünist idarenin hüküm sürmeye başladığı tarihten günümüze değin uygulanmaya devam etmiştir. Bu kapsamda, örneğin bölgenin nüfus bilgileri değerlendirirken Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve Özbekler farklı milletlere mensup unsurlar olarak gösterilmekte,47 Türk ibaresi kesinlikle kullanılmamaktadır.
Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesi amacıyla uygulanan; doğum kontrolü, doğum yasağı, kısırlaştırma ve mecburi kürtaj gibi faaliyetler yanında, bölgeye planlı bir şekilde yerleştirilen Çinli göçmenler en ciddi tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Çinli göçmenlerin Doğu Türkistan’a 1949 yılından itibaren yoğun olarak yerleştirilmeye başlanılması ile aynı yıl içerisinde % 4 olan Çinli nüfus oranı 1954’te % 9,8’e, 1964 yılında % 32.86’ya ve 1984 yılında % 39.78’e yükselmiştir.48 Doğu Türkistan’da nüfus yapısını değiştirmeye yönelik olarak, Çinlilerin zorunlu olarak bölgeye göç ettirilmesi çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Bölgenin 200 milyon insanı besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Çin yönetimi, 2000’li yıllarda bölge nüfusunu 100 milyona çıkarmayı hedeflemekte, bu maksatla Çin dahili raporlarına göre her yıl ortalama 200 ile 500 bin arasında Çinlinin bölgeye yerleştirilmesi işlemlerine devam etmektedir.49 Çin tarafınca uygulanan bölgenin nüfus yapısının Çinliler lehine değiştirilmesi çalışmaları ve baskı rejiminin özellikle Türklere yönelik olarak devam etmesi neticesinde, Doğu Türkistan’da yer yer gösteriler ve ayaklanmalar meydana gelmekte ise de Çin hükümeti, bu hareketlerin oluşmasını engelleyebilmek maksatlı olarak yurt içinde ve dışında tedbirler almaktadır. Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bölge üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ve ülke genelinde gerçekleştirilen ekonomik reformların Doğu Türkistan’a da uygulanmasını sağlayarak içsel tedbirler almakta, ŞİÖ kapsamında Batı Türkistan’daki devletlerle ve ayrıca Türkiye dahil Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler geliştirerek, bu ülkelerden Doğu Türkistan Türklerine yapılabilecek olası bir yardımın önünü kesmektedir.
Çin kurnazlığı her konuda olduğu gibi Türkistan Türkleri konusunda da ortaya çıkıyor aynı kökten gelen Türk boylarını, ayrı milletler sayan Çin, aynı dilde konuşup anlaşmamalarına rağmen Kantonca ve mandarince konuşanları Çinli sayıyor, bu ikiyüzlülüğe pes demeli !

About The Eastturkestan Government in Exile
The Official Website of Eastturkestan Government in Exile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: