ÇİNLİ AVUKAT’TAN ÇKP.NİN “AŞIRI GÜVENLİK VE ISTİKRAR TEDBİRLERİ”‘NE SERT ELEŞTİRELER

新疆律师致党委书记公开信:如此维稳更甚恐爆分子

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’da “İstikrar ve Güvenliği Sağlama ve Koruma” adı altında uyguladıkları   baskı ve zulümleri ile  günlük hayatın bir parçası haline  dönüşen yol ve sokak kontrol ve aramaları en sonunda etnik Han Çinlisi  göçmenleri de   çileden çıkardığı  ve onların sert eleştirilerine sebep olduğu bildirildi. Etnik asimilasyon ve dönüştürme amacı ile Doğu Türkistan’a ekonomik ayrıcalıklar  vaadi ile  ve zorla getirilen Çinli göçmenler, yine kendi etnik Çinlilerinin mutlak hakimiyetindeki Doğu Türkistan’da yapatıkları kontrol ve aramaları ile aşırı güvenlik tedbirlerini Devlet Terörü olarak niteleyerek tepki gösterdikleri  bildirildi.
Doğu Türkistan’ın Aksu şehrine sonradan getirilip  yerleştirilen bir Çinli avukat Zhu Zhishu (卓泽学) Sözde Uygur Özerk bölgesi’nın mutlak hakim-Diktatörü ÇKP.Bölge Genel Sekreteri’ne bir açık mektup yazarak ülkede yıllardan beri uygulanan  aşırı güvenlik tedbirlerinin daha da arttırılmasının halkın günlük yaşantısını ve onların ekonomik ve ticari yaşantısına ağır engeller çkardığını  ve ekonomik hayatı çok olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Çin’in en büyük sosyal medya platformlarından Weixen Sitesinde yayınlanan açık Mektupta “ Tibet ÇKP.genel Sekereteri iken,naklen Doğu Türkistan’a tayin edilen yeni genel Sekreter Çing Çingguen’ın bölgeye geldikten sonra aşırı güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasını  bir kat daha arttırıldığına dikkat çekti. Bu  kontrol ve tedbirleri “olağandışı ve Sınırları zorlayan” ve adeta işkenceye dönüşen uygulamalar olarak niteleyen Çinli avukat,bunun sonucunda bir çok iş yeri, İş merkezleri,Benzin İstasyonları ile Oteller kapatılmıştır.Ağır idari ve malı cezalar sebebiyle ile bu iş yerlerinin sahıpleri işsiz kalmış ve bu durumdan sürekli şikayet etmektedir.” ifadesini kullandı.

Çin Zülmu resimleri ile ilgili görsel sonucu

Doğu Türkistan’daki İstikrarsızlığın Tek Sorumlusu ÇKP.Yönetimi 
Çinli avukat Zhu,  mektubunda bölge’deki istikrarsızlık ve huzursuzluğun tek  sorumlusunun bölge’deki ÇKP.yönetiminin olduğunu belirtti ve şunları ifade etti; “Bölge’deki bu son derece gergin,huzursuz ve olumsuz durumu şiddet yanlıları veya Terörçüler meydana getirmedi.Bu durumun tek  sorumlusu ve suçlusu Bölge’de  istıkrarı ve güvenliği sağlama ve koruma adına  alınan ve uygulanan  devlet terörü içerikli şiddete dayalı  aşırı tedbirlerdir.”sözleri ile tanımladı.

Benim Size yazma Cesaretini Gösterdiğim Bu Mektubun   ne kadar  Rısklı ve  Ağır Sonucunun  Olduğunu Biliyorum

Doğu Türkistan’ın Aksu kenti’ne Yaşayan Tengritagh (Tiyanşan)  Hukuk Bürosun sahibi  cesur Çinli Avukat Zhu mektubunu  şu dikkat çekici ifadeler ile devam ettiriyor ;

Çin zulmü resimleri ile ilgili görsel sonucu

Sayın ÇKP.Genel Sekreteri

Benim size arzzettiğim hususların tamamı gerçek ve uygulanmak olan durumun tam ifadesidir.Bunu bölge’den yaşayan yerli Uygurlar ve göçmen Han Çinlisi bizler her gün  bizzat yaşıyoruz. Bu durum her kesin bildiği ve müstarip olduğu  ve günlük yaşantımızın bir parçası bir durumdur.Ancak,kimse bunu dillendirmeye cesaret edemiyor ve korkudan susuyor. Ancak,birilerinin  bu gerçekleri size anlatması  ve size düzeltilmesini bildirimesi gerekiyor.Bu durumu size bu şekilde açık şekilde  yazılı şekilde ilan ederek bu riski   üstlenmiş bulunuyorum.Bunları dile getirirken,benim esas amacım  bölge’de Çin devletinin birlik ve beraberliğini sağlamak ve   Ülkemizin istikrar ve güvenliğini  siyasal, etnik ve sosyal barışı sağlayarak  uzun vadede korumak ve  sürdürülmesine katkı sağlamaktır. Ben  bütün sorumluluk ve reskler ve başıma gelebileceği mühtemel her türlü sorumluluğu üstlendim ve bunları açıklamış bulunuyorum.Beni  devletine bağlı iyi niyetli bir Çin vatandaşı olarak doğru şekilde anlamınızı diliyorum.”

Çin zulmü resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yeni Atanan ÇKP.Genel Sekreteri Çing Şiddeti bir kat Arttırmıştır. 
Aksu’da Tengritag Hukuk Bürosunun de  sahibi  olan Çinli Avukat Zhu Zhishu’nun açık mektubunda öne çıkardığı  şikayet konusu uygulamaları ise şöyle sıraladı ;

 1. 2015 ve 2016 yıllarında bölge’de ekonomik hayat biraz düzelmeye doğru yol almış  ve  özellikle turizm sektörü canlanmıştır.
 2.  Siz Uygur Bölgesine  ÇKP genel Sekereteri  olarak atandınız ve  bölgeyi  yönetmeye başladığınızdan beri başlaması ile ve şiddet ve terör olaylarının önlenmesi söylemlerinden ve yeni ek isitikrar ve güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra ekonomideki bu  canlanma  ve hareketlilik sona ermiştir.
 3. Bölge’de bütün  yollar kontrol ve aramalar nedeniyle adeta kapalı bir hale getirilmiştir.Hava alanları,Otobüs ve tren garlarında taciz ve işkence derecesine kadar varan kontrol ve aramalar yapılmaktadır.Hatta yüksek hızlı trenler ile yüksek  evsaflı hızlı  yollarda araçlar durdurulmakta ve yolcular sorgulanmakta. kontrol ve aramalara tabi tutulmaktadır. İnsanalar evlerine dönerlerken dahi bu ve benzeri aşırı güvenlik önlemlerinden kurtulamamaktadır.
 4. Bütün bu uygulamalrdan açık ve net olarak görülecektir ki ; Xinjiang’daki bu  bölücülük ve terör algısının tek sorumlusu bölge’de uygulanan farklı ve aşırı kontrol ve güvenlik tedbirleridir.
 5. Bölge’de  Etnik Halkların birliği,beraberliği ve kaynaşması devamlı surette teşvik ediliyor. Ancak,bölgedeki uygulamalar bu söylemleri yansıtmıyor. ÇKP. Yönetiminin uygulamaları etnik halkları birleşme ve kaynaştırma adına son derece olumsuz  ve farklı şekilde uygulanıyor.Aksine etnik halklar ayrıştırılıyor ve bir birlerine düşman hale getiriliyor.
 6. Bölge’deki gerçek durum şu ; bölge’de  olduğu iddia edilen “Bölücü ve Ayrılıkçı teröristler”ın topluma zarar veren her hangi şiddete içerikli terör eylemlerine  rastlanmıyor. Ancak,bu ygulanan bu Aşırı Güvenlik ve İstıkrar Tedbirleri” günlük yaşantımızda  terör estiriyor.
 7. ÇKP.yönetiminin uygulamaları birlik ve kaynaşma yerine etnik kin ve nefret körüklenmektedir. Bu durumda bölge’de yaşayan Uygurlar ve etnik Çinliler nasıl yan yana ve kardeşçe yaşayabiliriz ?  İleride bölge’de istikrarsız ve karışıklıklar meydana gelirse  etnik ayırışım ve kopmalar mutlaka görülecektir.O zaman biz Çinli göçmenler  için  sığınacak ve kaçacak bir yer tasavvur edemiyorum.
 8. Benim kişisel tahmin ve düşünceme göre sözde “ Milli Bölücü ve Terörcülerin Xinjiang veya Güney Xinjiang bölgelerini Çin’den ayırarak bağımsız ve ayrı bir devlet kurmaları ”  mümkün görünmemektedir.Ancak,  Uygur Özerk bölge yönetiminin yanı yeni Genel Sekreter Çing Çinggu’nun yeni İstikrar ve Güvenlik Politika ve Uygulamaları ve aşırı kontrol ve tedbirler  bölge’de  bu bölücü ve teröristlerin elde edemedikleri uygun ortamı  ve şartları yaratmış bulunmaktadır.
 9. hitay-kocida

Çinli Göçmen Kadın :  Göğüslerim Aşırı “Kontroller” Sebebi İle Aşırı Büyümüştür

Çinli Avukat Zhu, Çin devlet terörünün  bölge’de yaşayan  insanların gündelik hayata bir yansıması olan bu aşırı ve işkenece derecesine kadar varan  bu güvenlik tedbirleri ile ilgili şikayetleri sıralarken şu çok dikkat çekici ve istihza ile karşılanan ancak,gerçekleri tam yansıtan şöyle bir fıkra ile  açık mektubunu sonlandırıyor;
Merkezi Çin’den Kaşgar’a mevsimlik  işçi olarak çalışmaya gelen bir Çinli kadın mevsim sonunda Çin’e geri dönüyor . Çinin iç bölgelerinden birinde  kendisine ait küçük  tarlası ile meşgul olmak için  kalan Kocası,Onun göğüslerinin aşırı derecede büyüdüğünü görünce şaşkınlık ile, kendisinden her hangi bir rahatsızlığı veya hastalığı  olup olmadığını soruyor.O acı acı gülerek bu sorumu şöyle cevaplandırdı ; ” Doğu Türkistan (Xinjang)   aslında Çin’in bir parçası gibi değilmiş. Bunu bizzat gördüm. Çin yönetiminin oradaki uygulamaları bizdekinden çok daha farklı ve çok de aşırı sıkıntılı ve kötü. Orada  dışarı çıktıktan sonra her yerde tekrarlanan  kimlik kontrölü ve aramalar var. Orada göğüslerimin aşırı derecede büyümesi sokak ve caddelerde her gün karşı karşıya bulunduğumuz istikrar ve güvenlik tedbirleri sonucudur  ve günde  defalarca  tekrarlanan üst kontrol ve  elle vücut aramasıdır. Çin polis ve askerleri beni bir günde onlarca kez üst aramasına tabi tutuyor ve her üst aramasında beni arayan asker ve polisler göğüslerimi de kontrol amacı  elleyerek mıncıkılıyorlar. Örneğin evden çıkarken , işe gitmek için yolda yürürken,otobüse binerken,iş yerine girerken ve hatta tuvalete girerken ve çıkarken aynı şekilde üst ve göğüs aramasına tabi tutuluyorum.Ayrıca,  alış veriş için  yoldakilere ek olarak Semt pazarına girdiğimde bir kez ve pazarı dolaşırken birkaç kez ve çıkarken de  bir kez daha kimlik ve ardından üst ve göğüs kontrol ve aramasına tabi tutuluyorum. Bu kontrol ve aramalar her gün belki on kez tekrarlanıyor. Çinli   erkek Asker  ve polisler  üst araması bahanesi ile göğsümü onlarca kez mıncıklayıp  beni taciz ediyor.  Bu sebeple göğüslerim böyle mıncıklana mıncıklana böyle aşırı  büyük hale geldi. Ne yapayım ?”

Bununu üzerine Çinli Kadının kocası  şunları söylüyor ; ” Kendi ülkemizde açlıktan öleceksek te ölelim ve  bir daha Xinjiang’a çalışmak için gitmeni istemiyorum. Bundan sonra burada beraber çalışalım.” diyor.

Doğu Türkistan’ı Aksu şeherinde oturan Tengritağ Hukuk Bürosunun sahibi Çinli Avukat Zhu’nun , sosyal medyada  yüzbinlere tarafından okunup paylaşılan bu düşündürücü ve biraz de komik bu fikra ile sonlandırdığı bu açık mektup  ile  Urumçi’deki ÇKP.tahtının sadık adamı  Doğu Türkistan’daki  Kızıl maskeli Çin faşizminin  Temsilcisi ve Ağababası ÇKP genel sekreteri Çinçuago’yu (陈全国)uyarıyor.

 

 

http://www.uyghurnet.org/39705-2/

 

Kaynaklar :

 1.  新疆律师致党委书记公开信:如此维稳更甚恐爆分子
 2. http://www.uyghurnet.org/cn/%E6%96%B0%E7%96%86%E5%BE%8B%E5%B8%88%E8%87%B4%E5%85%9A%E5%A7%94%E4%B9%A6%E8%AE%B0%E5%85%AC%E5%BC%80%E4%BF%A1%EF%BC%9A%E5%A6%82%E6%AD%A4%E7%BB%B4%E7%A8%B3%E6%9B%B4%E7%94%9A%E6%81%90%E7%88%86%E5%88%86/

新疆律师致党委书记公开信:如此维稳更甚恐爆分子

About The Eastturkestan Government in Exile
The Official Website of Eastturkestan Government in Exile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: