Ate Qéni Atalaysan Qanchilik…!

 

Autori: Ablajan Laylinaman

19396891_1596011497100146_4380757288465047182_n

Wetinimge kiriwélip chiqmiding,
Yate qeni yatalaysan kqanchilik!
Bizni qirip bolalamaysan hargizmu…
Ate qeni atalaysan qanchilik!

Baylighimni- mülükimni buliding.
Sate qeni satalaysan qanchilik?!
Tilni cheklap, mektiwimni taqiding,
Taqa qeni taqalaysan qanchilik?!

Erkinligim dinlirimni chakliding.
Chekla qeni chakleleysan qanchilik?!
Ozang turup bir talaning mushügi…
Yekle bizni yekleleysen qanchilik?!

Watinimni buzup- cheqip bulghiding
Bulgha qeni bulghalaysan qanqilik?!
Yashlirimning idyisini tolghuding,
Tolgha qeni tolghalaysan qanqilik?!

Tughushini millitimning chakliding.
chakla qeni chekleleysen qanchilik?!
Toshup kalding baqalmighan balangni.
Toshu qeni toshalaysan qanchilik?!

Yalghan sözlap heliqingni aldiding.
Alda qeni aldalaysan qanchilik?!
Yalghan tüzüp siyasetni qanunni,
Goldiding san goldalaysan qanchilik?!

Tariximni özgartip Sen yoq qilding.
Özgert qéni özgertisen qanchilik?!
Kimligimni özgertishka Küch yetmes
Kuche qéni kücheleysen qanchilik?!

Igilidu heq sunmaydu heqiqet!
Yane qéni yanalaysan qanchilik?!
Bu wetenning igisi biz xojisi!!!
Tane qéni tanalaysan qanchilik?!

Tutup-solap, étip bolmay xatirjem…
Tute qéni tutalaysan qanchilik?!
Jar salisan ejdirha dap özengni…
Yute qéni yutalaysan qanchilik?!

Tuprighimgha kirwallghining hech yetmey…
Oylargiche singip kirding shunchilik.
Nime séni unchiwala qorqutqan?!
Tipirlaysan qurutlardak bunchilik!
Man dap berey zadi qandaq qorqaq bu?
Bu ziminda turalmaysen unchilik!!!

Watinimni sén türmige özgertting…
Qama qeni qamalaysan qanchilik?!
Bu ziminda turalmaysan hech uzun,
Zoray qéni zoriyisen qanchilik.

Zorawanliq kücheygenche qarshiliq,
Küchiyidu, qanunyet bu, buni bil!
Adaletning tarazisizdin qéchish yoq…
Qache qéni, qachalaysan qanchilik?!

Senmu körgen millitimning peylini…!
Toshe qéni toshalaysen qanchilik?!
Mushu millet tuqqan peqir Laylini!
Chakle qeni, chekleleysen-qanchilik!?

( Chünki Layli atighan, millitiga qalbini!)

Washington, DC

About Republic Of East Turkistan
Official Website of Eastturkistan Republic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: